Alle danske virksomheder skal have handelsbetingelser. Selvom mange (både virksomheder og forbrugere) ikke skænker dem så mange tanker, så er de utroligt vigtige når der drives en forretning. For forbrugeren er de “det med småt”, der måske ikke altid bliver læst, og for virksomheden er de en sikkerhed og beskyttelse mod juridiske risici.

Hvad er handelsbetingelser?

Handelsbetingelser beskriver den række forhold, der gælder mellem en virksomhed og en kunde, når der sælges en vare eller en tjenesteydelse. Alle der driver en webshop skal have sine handelsbetingelser stående, så det er nemt for forbrugeren at tilgå og læse dem.

Hvilke krav er der til handelsbetingelserne?

Handelsbetingelser er en vigtig og lovpligtig del af det at drive en webshop. Handelsbetingelser kan udfærdiges på mange forskellige måder, og der er ingen regler omkring præcist hvordan de skal skrives, men der er regler omkring hvad de skal indeholde. Købeloven, Forbrugeraftaleloven og E-handelsloven dikterer dog både udformningen og indholdet af virksomhedernes handelsbetingelser.

Alle virksomheder kan og bør tilpasse handelsbetingelserne til deres virksomhed, men der er alligevel en række forhold som loven dikterer skal indgå i handelsbetingelserne:

 

  1. Virksomhedsoplysninger

Her skal virksomheden beskrives med alle nødvendige oplysninger såsom navn, adresse og CVR-nummer. Tag også et kig på Forbrugerombudsmandens “Regler før salget“.

  1. Priser og betaling

Her skal beskrives, hvordan I har opgjort priserne (valuta, moms osv.) samt hvordan betalingen foregår (betalingsformer, eventuelle kreditter osv.).

  1. Levering

Under Levering skal der beskrives, hvordan levering af varen eller ydelsen sker, og hvornår kunden kan forvente, at den bliver leveret.

  1. Ansvar

Under Ansvar skal der beskrives, hvilket ansvar virksomheden har i forbindelse med salget, uanset om det er en vare eller tjeneste der sælges. Virksomhedens ansvar afhænger naturligvis af, hvad det er virksomheden sælger, og om virksomheden sælger til en forbruger eller andre erhvervsdrivende, altså B2C eller B2B.

  1. Returnering af varer

Her skal det beskrives, hvordan kunden skal håndtere varer, der skal returneres. Det er blandt andet hvordan varen skal returneres, og hvilken stand varen skal være i for at kunne returneres.

  1. Databehandling

Under Databehandling skal der beskrives, hvordan virksomheden benytter kundedata. En virksomhed modtager nemlig kundedata, når en kunde køber varer gennem e-handel eller webshops, og det er vigtigt at kunderne ved hvordan deres data bliver behandlet af virksomheden.

  1. Klagemuligheder

Alle virksomheder der sælger til private forbrugere, er forpligtede til at oplyse om kundens klagemulighederne inden for EU. Læs mere om hvordan du bedst kan oplyse om de relevante klagemuligheder her.

  1. Kontakt

Det er vigtigt at virksomheden oplyser om, hvordan kunder eller brugere kan kontakte virksomheden, hvis de har nogle spørgsmål, en klage eller en kommentar. Det kan være en e-mailadresse eller telefonnummer.

  1. Ændringer

Under Ændringer skal der beskrives hvordan og hvornår virksomheden kan ændre deres handelsbetingelser. Det vil for mange virksomheder være en fordel at skrive, at virksomheden har ret til at ændre handelsbetingelserne ensidigt (uden at kunderne skal være enige i beslutningen).

  1. Lov og værneting

Under Lov og værneting skal der beskrives, hvilket lands love, der gælder for den pågældende handel. Hvis der er tale om en dansk virksomhed, er det naturligvis Danmarks love, der gælder i situationen. Virksomheden skal også oplyse om, hvor en kunde skal indbringe en eventuel sag omkring uoverensstemmelser (sagsanlæg). Typisk vil en sådan sag skulle indbringes i Byretten i den by som virksomheden er placeret i.

Selvom du nemt kan finde en del gode skabeloner for handelsbetingelser online, er det vigtigt at du sikrer dig at de passer til din virksomhed og hvad I sælger. Især hvis du er inspireret af en udenlandsk webshop, for de er ikke underlagt samme regler som danske webshops.